Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ανακύκλωσης!

Το Σύστημα εφαρμόζει πρωτοποριακό τρόπο λειτουργίας σε βασικούς τομείς:

Συμβάλλουμε στην μείωση του κόστους διαχείρισης και στην συμμόρφωση με  την ισχύουσα νομοθεσία ενημερώνοντας ταυτόχρονα για την ορθή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανακύκλωση από τους ενδιαφερόμενους

Με τα έμπειρα στελέχη μας: