Η Εταιρία

μοναδες επεξεργασιας
συλλεκτες
διαχειριστες
τονοι αεκκ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών ,Κατεδαφίσεων και Κατασκευών ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ με έδρα την Αττική και εθνική εμβέλεια, έχει λάβει έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (E.O.A.N.) με ΑΔΑ: 96ΠΓ46Ψ8ΟΖ-ΥΕΖ. Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ συνεργάζεται με έμπειρους επαγγελματίες διαχείρισης ΑΕΚΚ (εργολάβους, κατασκευαστικές & τεχνικές εταιρείες), Μονάδες Επεξεργασίας ΑΕΚΚ καθώς και Συλλέκτες-Μεταφορείς ΑΕΚΚ που διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και προδιαγραφές βάσει της εθνικής νομοθεσίας (Ν.4819/21) για την ανακύκλωση και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312, 24/8/2010).

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι:

Οικονομικά

Ανακτώνται υλικά προς χρήση, τα οποία έχουν αξία στην αγορά. Επιπλέον, τα ανακυκλωμένα υλικά παράγονται με λιγότερο συνολικό κόστος από αυτό που θα καταβάλλονταν για να παραχθούν από εξορυκτικές πρώτες ύλες.

Περιβαλλοντικά

Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον ,ενώ ταυτόχρονα το υποβαθμίζει και το ρυπαίνει. Στόχος μας είναι η σωστή ανακύκλωση για την επόμενη ημέρα, ώστε τα απόβλητα να βρουν τον σωστό προορισμό τους συμβάλλοντας στην περιβαλλοντολογική αναβάθμιση του πλανήτη! Συχνά τα απόβλητα, ακόμη και τα ΑΕΚΚ περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες. Η ελεγχόμενη διάθεση των αποβλήτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και στην κλιματική αλλαγή, εξαιτίας του εκλυόμενου μεθανίου. Η παραγωγή δευτερογενών υλικών μέσω της ανακύκλωσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια, άρα προκαλεί μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Κοινωνικά

Με την συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για σωστή πρόληψη, σωστές διαδικασίες ανακύκλωσης βοηθάμε στην περιβαλλοντολογική συνείδηση και δημιουργούμε τις βάσεις για την κυκλική οικονομία.

Στόχος μας είναι η προστασία του πλανήτη και η περιβαλλοντολογική αναβάθμιση του! Θα χαρούμε να συνεργαστείτε με την Ανάκτηση ΑΕ, η ανακύκλωση είναι προτεραιότητα όλων!

Κατεδαφίσεις & Εκσκαφές

Οι κατεδαφίσεις και οι εκσκαφές έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικούς όγκους αποβλήτων οι οποίοι εάν δεν διαχειριστούν με τον σωστό και επαγγελματικό τρόπο μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα.

Με την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικούς πόρους.

Έλα τώρα στην ΑΝΑΚΤΗΣΗ!

Καλύτερο τιμολόγιο εισφορών

Καλύτερη εξυπηρέτηση

Σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας

Ανακύκλωση Αποβλήτων

Ανακυκλώνουμε τα απόβλητα και δεν τα πετάμε, γιατί είναι πηγή πρώτων υλών και προστατεύουμε το περιβάλλον.

Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πλέον είναι άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Με την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικούς πόρους.

Διαχειριζόμαστε απόβλητα Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων

Παράγουμε εναλλακτικά αδρανή υλικά

Αποκαθιστούμε Λατομεία, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ

Έχεις απορίες ή αντιμετωπίζεις οποιοδήποτε πρόβλημα;