Τα αποτελέσματα δρομολογίων είναι βάσει της καταχώρησης των συμβεβλημένων μονάδων.

Το σύστημα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή τροποποίησης αυτών.

Τα δρομολόγια μπορεί να τροποποιηθούν έως τις 5 τρέχοντος μήνα για τα δρομολόγια κίνησης του προηγούμενου μήνα.

Τα Δρομολόγιά μου

Μοναδικός Κωδ.Έργου Ημ/νία Δρομ. Κωδικός Αποβλήτου Τόνοι Αρ.Τριπλ. Αρ.Ζυγ. Πινακίδα Διεργασία Τίτλος Έργου Διεύθυνση Έργου Παραγωγός Αποβλήτων Αρ.Οικ.Άδειας/Αρ.Ανάθ.Δημοσίου Μονάδα Συλλέκτης Εισφορά Υπόχρεου € Τιμ.Διαχ.
Σύνολο :