Νέα Σύμβαση Διαχειριστή Δημοσίου Δικαίου

Κάντε Εγγραφή με τα στοιχεία σας ή Συνδεθείτε αν έχετε ήδη λογαριασμό

Ως “Διαχειριστές ΑΕΚΚ” Δημοσίων έργων
ορίζονται οι ανάδοχοι των δημοσίων έργων ή ο υπεργολάβος του έργου(σε περίπτωση ανάθεσης από τον αρχικό ανάδοχο)

Θα σας ζητηθεί να εισάγετε :

1.Στοιχεία Διαχειριστή

 • Επωνυμία για Επιχείρηση (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών)
  που θα υπογράψει την σύμβαση&θα τιμολογηθεί
 • Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο)
 • Έδρα Επιχείρησης, Πόλη, Περιφ. Ενότητα, ΤΚ
 • ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

2.Στοιχεία Έργου

 • Τίτλος Έργου
  (Πρέπει να είναι ο ίδιος με την σύμβαση ανάθεσης του έργου)
 • Θέση Έργου (Διεύθυνση)
 • Δήμο (Περιφερειακή Ενότητα)
 • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Ανάθεσης Έργου προς τον Ανάδοχο από τον φορέα
 • Προυπολογισμός Έργου
 • Τεχνική έκθεση
 • Στοιχεία Παραγωγού (Όνομα Φορέα / ΑΦΜ )
 • Εργολαβική σύμβαση του αναδόχου του έργου σε περίπτωση υπεργολαβίας

Αφού υποβάλετε την αίτηση σας με επιτυχία, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε την σύμβαση απευθείας από το site ή να κατεβάσετε την σύμβαση από τον σύνδεσμο που θα έρθει στο email σας με το τέλος της οριστικοποίησης, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε υπογεγραμμένη πίσω είτε στον σύνδεσμο είτε στο symvaseis@anaktisiaekk.gr. Σε καμία περίπτωση αν δεν αποσταλεί πίσω η υπογεγραμμένη σύμβαση δεν ξεκινά η διαδικασία ελέγχου και υπογραφής από μέρους μας.

Προσοχή!

Το σύστημα σε περίπτωση έλλειψης απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση σας,

Σε κάθε περίπτωση έλλειψης/λήξης δικαιολογητικών ενεργής σύμβασης θα πρέπει πριν την εκκίνηση των δρομολογίων να έχετε συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν.

Εφόσον συμφωνείτε παρακαλούμε πατήστε επόμενο για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης σύμβασης έργου

Εισάγετε το ΑΦΜ σας

Το ΑΦΜ σας θα επιβεβαιωθεί απ' την ηλεκτρονική υπηρεσία του TaxisNet

Και πατήστε επόμενο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

*Μη υποχρεωτικό πεδίο

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του δημοσίου έργου:

Πρέπει να είναι ο ίδιος με την ανάθεση

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

*Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την διάρκεια των δρομολογίων όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο ολοκλήρωση αίτησης για να αποσταλεί το αίτημα σας σε εμάς.

Παρακαλούμε κάντε αποδοχή των όρων της σύμβασης