Νέα Σύμβαση Διαχειριστή Ιδιωτικού Δικαίου

Κάντε Εγγραφή με τα στοιχεία σας ή Συνδεθείτε αν έχετε ήδη λογαριασμό

Σύμφωνα με το Ν. 4819/21 ως “Διαχειριστές ΑΕΚΚ”
ορίζονται οι ανάδοχοι των ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Θα σας ζητηθεί να εισάγετε :

1.Στοιχεία Διαχειριστή

 • Ονοματεπώνυμο για Ιδιώτη (Απόδειξη Λιανικής) ή Επωνυμία για Επιχείρηση (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) που θα υπογράψει την σύμβαση & θα τιμολογηθεί
 • Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο)
 • Δ/νση κατοικίας ή Έδρα Επιχείρησης, Πόλη, Περιφ. Ενότητα, ΤΚ
 • ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

2.Στοιχεία Έργου

 • Τίτλος Έργου (Πρέπει να είναι ο ίδιος με την άδεια ή σε περίπτωση μη εκδοθείσας αδείας ίδιος με την τεχνική εκθεση)
 • Θέση Έργου (Διεύθυνση)
 • Δήμο(Περιφερειακή Ενότητα)
 • Στέλεχος Οικοδομικής αδείας (αν υπάρχει)
 • Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων με υπογραφή μηχανικού σε περίπτωση μη εκδοθείσας αδείας ή σε περίπτωση έκδοσης αδείας Εγκεκριμένο από τον φάκελο της αδείας
 • Τεχνική έκθεση με υπογραφή μηχανικού ή Εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση μηχανικού από το φάκελο της αδείας
 • Στοιχεία Παραγωγού (Ονοματεπώνυμο για Ιδιώτη ή Επωνυμία για Επιχείρηση / ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ)
 • Εξουσιοδότηση /εργολαβική σύμβαση του κύριου του έργου σε περίπτωση αναδόχου(αν υπάρχει)

Αφού υποβάλετε την αίτηση σας με επιτυχία, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε την σύμβαση απευθείας από το site ή να κατεβάσετε την σύμβαση από τον σύνδεσμο που θα έρθει στο email σας με το τέλος της οριστικοποίησης, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε υπογεγραμμένη πίσω είτε στον σύνδεσμο είτε στο symvaseis@anaktisiaekk.gr. Σε καμία περίπτωση αν δεν αποσταλεί πίσω η υπογεγραμμένη σύμβαση δεν ξεκινά η διαδικασία ελέγχου και υπογραφής από μέρους μας.

Προσοχή!

Το σύστημα σε περίπτωση έλλειψης απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση σας,

Σε κάθε περίπτωση έλλειψης/λήξης δικαιολογητικών ενεργής σύμβασης θα πρέπει πριν την εκκίνηση των δρομολογίων να έχετε συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν.

Εφόσον συμφωνείτε παρακαλούμε πατήστε επόμενο για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης σύμβασης έργου

Εισάγετε το ΑΦΜ σας

Το ΑΦΜ σας θα επιβεβαιωθεί απ' την ηλεκτρονική υπηρεσία του TaxisNet

Και πατήστε επόμενο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

*Μη υποχρεωτικό πεδίο

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του ιδιωτικού έργου:

Πρέπει να είναι ο ίδιος με την οικοδομική άδεια ή σε περίπτωση μη εκδοθείσας αδείας ίδιος με την τεχνική έκθεση μηχανικού

Σε περίπτωση που είναι παραπάνω από 1 παραγωγός, παρακαλούμε πατήστε προσθήκη

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σας υπενθυμίζουμε ότι πριν την εκκίνηση των δρομολογίων θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Οικοδομική άδεια σε ισχύ, Εγκεκριμένο ΣΔΑ ,Εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση ) καθώς και σε περίπτωση λήξης δικαιολογητικών ή αλλαγής των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει π.χ. τίτλος έργου ,στοιχεία παραγωγού, ΣΔΑ θα πρέπει να ενημερωθεί το σύστημα άμεσα

Παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο ολοκλήρωση αίτησης για να αποσταλεί το αίτημα σας σε εμάς.

Παρακαλούμε κάντε αποδοχή των όρων της σύμβασης