Νέα Σύμβαση Συλλέκτη

Κάντε Εγγραφή με τα στοιχεία σας ή Συνδεθείτε αν έχετε ήδη λογαριασμό

Εάν είστε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των χωματουργικών, κατασκευαστικών εργασιών ή στον εν γένει τομέα της συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ, και διαθέτετε δικό σας στόλο φορτηγών οχημάτων, χρειάζεται να έχετε σύμβαση Συλλογής – Μεταφοράς με την ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ.

Η σύμβαση θα αφορά το σύνολο των έργων για οποία θα μεταφέρετε τα ΑΕΚΚ, μέσω της ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (περ. ε, παρ. 3, αρ. 52, Ν.4819/21 και παρ. 9, αρ.30, Ν. 4819/21) οι Συλλέκτες – Μεταφορείς ΑΕΚΚ, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα εξής:

  1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο 100.000€ ετησίως, και στο οποίο αναγράφονται οι κωδικοί ΕΚΑ που δύνανται να μεταφέρουν
  2. Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) τόσο της επιχείρησης όσο και της δραστηριότητας συλλογής – μεταφοράς
  3. Αποδεικτικό υποβολής Εκθεσης Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
  4. Βεβαίωση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) για τα φορτηγά οχήματά τους

Αφού υποβάλετε την αίτηση σας με επιτυχία, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε την σύμβαση απευθείας από το site ή να κατεβάσετε την σύμβαση από τον σύνδεσμο που θα έρθει στο email σας με το τέλος της οριστικοποίησης, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε υπογεγραμμένη πίσω είτε στον σύνδεσμο είτε στο symvaseis@anaktisiaekk.gr. Σε καμία περίπτωση αν δεν αποσταλεί πίσω η υπογεγραμμένη σύμβαση δεν ξεκινά η διαδικασία ελέγχου και υπογραφής από μέρους μας.

Προσοχή!

Το σύστημα σε περίπτωση έλλειψης απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση σας,

Σε κάθε περίπτωση έλλειψης/λήξης δικαιολογητικών ενεργής σύμβασης θα πρέπει πριν την εκκίνηση των δρομολογίων να έχετε συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν.

Εφόσον συμφωνείτε παρακαλούμε πατήστε επόμενο για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης σύμβασης συλλογής-μεταφοράς.

Εισάγετε το ΑΦΜ σας

Το ΑΦΜ σας θα επιβεβαιωθεί απ' την ηλεκτρονική υπηρεσία του TaxisNet

Και πατήστε επόμενο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

*Μη υποχρεωτικό πεδίο

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σας υπενθυμίζουμε ότι πριν την εκκίνηση των δρομολογίων θα πρέπει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ.

Παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο ολοκλήρωση αίτησης για να αποσταλεί το αίτημα σας σε εμάς.

Παρακαλούμε κάντε αποδοχή των όρων της σύμβασης