Ετήσιος Τζίρος Τρέχοντος Έτους
Ετήσιο σύνολο δρομολογιών

Τα Δρομολόγιά μου

Μοναδικός Κωδ.Έργου Ημ/νία Δρομ. Κωδικός Αποβλήτου Τόνοι Αρ.Τριπλ. Αρ.Ζυγ. Πινακίδα Διεργασία Τίτλος Έργου Διεύθυνση Έργου Διαχειριστής Παραγωγός Αποβλήτων Αρ.Οικ.Άδειας/Αρ.Ανάθ.Δημοσίου Μεταφορέας Κόστος Επεξεργασίας € Εισφορά Υπόχρεου € Τιμ.Διαχ.
Σύνολο :