ΛΟΓ. ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑGR31 0110 7150 0000 7150 0617 437
ΠΕΙΡΑΙΩΣGR34 0171 6790 0066 7916 3746 870
OPTIMA: GR06 0340 0270 0270 0670 8027 197

Μπορείτε να κατεβάσετε τους λογαριασμούς μας σε μορφή pdf από εδώ.