Μπορείτε να δείτε την Πρότυπη Σύμβαση Διαχειριστή εδώ.