*Σχόλιο 1: Το ΣΣΕΔ δύναται  να προσφέρει έκπτωση 30% (αποκλειστικά για τα απόβλητα εκσκαφών) επί των τιμολογίων πάντα με τη σύμφωνη και έγγραφη γνώμη από την μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και σε σχέση με την σύνθεση και την ποιότητα των αποβλήτων, για ποσότητες άνω των 1000tn..

**Σχόλιο 2: Σε περίπτωση που η διαχείριση-αξιοποίηση των αποβλήτων εκσκαφών γίνεται από τον παραγωγό μετά την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων, προβλέπεται 0,20€/tn υπέρ του ΣΣΕΔ (με βάση και τα προβλεπόμενα στο Ν. 4819/2021).

Στη χρηματική εισφορά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το τιμοκατάλογό μας σε μορφή pdf από εδώ