Βάσει της Νομοθεσίας Ν4280/2014 – ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014(άρθρο 51,52) περί αποκατάστασης των Δημόσιων Ανενεργών λατομείων ,

η ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Ε. συμμετέχει στην διαμόρφωση των κάτωθι:

 

  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ συνεργάζεται με την εταιρεία Μεσογειακή Ανάπλαση ΙΚΕ(εργολάβος) και την ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ (παραχωρησιούχος) για την αποκατάσταση του δημόσιου ανενεργού λατομείου πρώην «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Στον χώρο παραλαμβάνονται απόβλητα εκσκαφών “χώματα κα πέτρες” με κωδικό ΕΚΑ 17 05 04 τα οποία δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, όπως διαλογή, θραύση, κοσκίνισμα από συνεργαζόμενους Διαχειριστές και υπόλειμμα επεξεργασίας ΑΕΚΚ από συνεργαζόμενες Μονάδες.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ : 07:30-15:00

(καθημερινά ,εκτός Σαβ/κου, εκτός αργιών και αδειών)


Για την εναπόθεση θα πρέπει να επικοινωνείτε με το σύστημα μας για την διαθεσιμότητα και τον προγραμματισμό δρομολογίων σας.