Στο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων από έργα ΔΗΜΩΝ, η Ανάκτηση ΑΕ συνεργάζεται στενά με τους εξής Δήμους:

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ