Ημερομηνία Δημιουργίας Κωδικός Έργου Επωνυμία Είδος Έργου Κατάσταση Χρήστης Τελευταίας Μεταβολής