Ημερομηνία Δημιουργίας HMA Επωνυμία ΑΦΜ Κατάσταση Χρήστης Τελευταίας Μεταβολής