ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ID ΖΥΓΙΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(TN) ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΦΜ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΦΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟ